Doelstelling

Dagopvang ĎBij Onsí is een kleinschalige dagopvang voor mensen die begeleiding nodig hebben om hun dag door te komen. Onze cliŽnten hebben op psycho sociaal vlak problemen en vaak ook op lichamelijk gebied. De combinatie is dusdanig dat alleen thuis zijn voor de cliŽnt geen optie is. Als er al een partner of familie aanwezig is, zijn deze dermate belast met zorg dat ze dreigen overbelast te raken.

Doel: Dagopvang ĎBij Onsí biedt een dagstructuur en wij nemen een deel van de regie over. Daarnaast richten wij ons op behoud van functies van de cliŽnten.

Wij zijn op werkdagen open van 9 tot 17 uur.

Een ďBij OnsĒ dag ziet er globaal als volgt uit;
09.00 - 10.00 uur Koffie drinken, bijpraten, nieuws ( krant doornemen) menu samenstellen
10.00 - 11.30 uur Boodschappen doen, wandelen (thuis blijvers doen een bewegings
activiteit/gym)
11.30 - 12.30 uur Samen voorbereiden van de warme maaltijd
12.30 - 13.15 uur Eten en opruimen
13.15 - 14.15 uur Rusten
14.15 - 14.45 uur Thee drinken
14.45 - 16.45 uur Creatief of spel
16.45 - 17.00 uur Afsluiten dag

Naast deze activiteiten onderhouden wij contact met andere betrokken disciplines en familie om aan te sluiten bij wensen en mogelijkheden van de cliŽnt. Wij hebben ook een signalerende functie m.b.t. zorg en gezondheid van de cliŽnt en rapporteren dit terug naar familie en disciplines betrokken bij de cliŽnt.